Företag etc

Inom området kring Kolstad verkar ett antal olika företag med varierande storlek och verksamheter.

Ateljé Solsätra
Konstnären och lärarens Erik Anderssons innehållsrika ateljé där många olika verksamheter möts.

bobbe consulting
Konsulttjänster inom datateknik, ekonomi och journalistik.

Gärdhs MC
Motorcykelverkstad med mera.

Kolsbo redovisning
Tjänster inom bokföring och redovisning.

Stena Renewable
Driver Östergötlands största vindkraftspark bestående av elva individuella "snurror".

Länktips

Saknar du en länk som du tycker borde vara med på dessa sidor? Ett företag, ett projekt, en personlig hemsida eller något helt annat?

Skicka ett mail och tipsa!

Projekt

I ideell eller motsvarande form händer det också saker i bygden.

Kolstads byalag
Ett byalag som tillvaratar bygdens intressen på olika sätt.

Kolstaddagarna
Kolstaddagarna anordnas av ett antal konstnärer inom vitt skilda områden. Varje sommar hålls utställningar någonstans i närområdet kring Kolstad, i somras kom över 2500 besökare.

Projekt Degdala
Ett projekt som arbetar för att bygga ut Mjölbys stadsnät och därmed förse bygden med "riktigt bredband".

Personligt

Flera av oss som på ett eller annat sätt är involverade i bygden finns på nätet i en eller annan form.

Facebook: Kolstad, Mjölby
För dig som finns med i det sociala nätverket Facebook finns en grupp.

"En politiker föds"
En blogg om en människas förvandling till politiker - vad händer under processen och hur går tankarna?