Vision

Visionen med Projekt Degdala är ”riktigt bredband på landet” och uppnås i vårt fall genom en utbyggnad av Mjölbys stadsnät söderut. På det sättet kan berörda hushåll i delar av området kring Kolstad förses med fiber för bredband, telefoni och TV.

Skälen till detta är många. Om ”riktigt bredband på landet” finns i vårt närområde förbättrar det förutsättningarna för flera personer att både bo, bygga och bedriva näringsverksamhet i det aktuella området. Denna punkt överensstämmer till punkt och pricka med Leaders målsättning att skapa goda förutsättningar för entreprenörskap, nyföretagande och tillväxt för att ge goda förutsättningar för liv och boende på landsbygden.

En annan aspekt på det hela är den demokratiska, eftersom invånarna ges bättre möjligheter att kunna ta del av information från och bedriva avancerad kommunikation med omvärlden.

Vad innebär "riktigt bredband"?

Vad innebär begreppet "riktigt bredband" kanske du undrar? I korta drag ger en fiber till stadsnätet följande möjligheter:

1. Internetuppkoppling med hastigheter på exempelvis 10 Mbit/s i båda riktningarna
2. Telefoni via bredbandet - så kallad IP-telefoni
3. TV via bredbandet - utbud från Canal Digital

Information om priser för tjänsterna återfinns på MWNets hemsida under "Tjänster".

Världens chans till anslutning

Utöver vindkraftsparken är även ett antal hushåll och företag anslutna sedan en tid tillbaka. De anslutna kunderna är nöjda och inga problem har dykt upp med uppkopplingen så här långt, vilket är mycket glädjande.

Slutredovisning har genomförts både när det gäller Leader Folkungaland och Länsstyrelsen/PTS.

Givetvis är fler anslutningar varmt välkomna, än så länge till det låga introduktionspriset som ligger avsevärt under motsvarande pris i exempelvis centrala Linköping! I ett senare läge kan vi inte garantera samma låga nivå.

Om Projekt Degdala

Syfte
Syftet med projektet är att förbättra förutsättningarna för en levande landsbygd, bland annat genom att arbeta för en relevant teknisk infrastruktur.

Mål
Målet med projektet är att undersöka och analysera förutsättningarna för att etablera en ny och modern IT-infrastruktur baserad på optisk fiber för intresserade hushåll och näringsverksamheter i bygden kring Kolstad. På detta sätt ansluts bygden till Mjölbys stadsnät. Detta förbättrar infrastrukturen och därmed förutsättningarna för de boendes privatliv, arbetsliv och utveckling av näringsverksamhet.

Länkar

Nedan återfinns länkar till för projektet centrala samarbetspartners eller intressenter.

Leader Folkungaland - stöttar projektet
MWNet - förvaltar stadsnätet
Mjölby kommun

Geografiskt område

Projektet bedrivs i området kring Kolstad, ca 3 km sydost om Mjölby i Östergötland. Huvud-sträckningen visas på kartan nedan. Det är också möjligt att klicka på kartan för att se en större version av densamma.

Vill du veta mer?

Är du nyfiken? Är du boende i området? Är du intresserad av att veta mer? Har du bestämt dig? Ta kontakt!

Kontaktperson, Projekt Degdala
Tobias Josefsson
0709-45 80 80
tobias@tobiasjosefsson.se